War Child

Wereldwijd groeien miljoenen kinderen op in oorlog. Het geweld heeft een verwoestende invloed op hun ontwikkeling. Misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber, Angstig, Agressief. Ze kunnen niet normaal kind zijn.

 

Een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit. War Child maakt een blijvend verschil. Door kinderen te beschermen tegen geweld en psychosociale hulp en onderwijs te bieden. Met onze creatieve en participatieve aanpak spreken we de innerlijke kracht van kinderen aan en inspireren we zoveel mogelijk mensen om mee te doen.

 

War Child werkt in tien landen, van Colombia tot Afghanistan en van Libanon tot Oost-Congo. Op dit moment nemen ruim 310.000 kinderen deel aan onze programma’s. Blijven er nog miljoenen over die we ook willen helpen. Daar is geld voor nodig. Geld dat we onder meer via deze webshop van MB promotion. bijeen willen brengen*. Samen halen we de oorlog uit een kind.

 

Lees meer over de programma’s en over de behaalde resultaten op www.warchild.nl

 

*Deze webshop is een initiatief MB promotion. BTW-afdracht, voorraadbeheer, logistiek, inkoop, alles komt voor rekening van MB. Na aftrek van de kosten komt de opbrengst geheel ten goede aan de hulp aan oorlogskinderen. De samensteling van deze webshop gebeurt in nauw overleg met War Child.